آزمایشگاه


 

آزمایشگاه گروه زبان روسی

  • مکان: دانشكده علوم انسانی، طبقه منفی یك، آزمایشگاه شماره 1
  • کارشناس: خانم ربیعی
  • تلفن: 82883669
  • فکس: 82883669
  • آدرس پست الکترونیکی: kaveh@modares.ac.ir