متن کامل خبر


 
برگزاری نشست علمی ارائه اطلاعات معنایی در فرهنگ ها

خلاصه خبر: کمیته فرهنگ نگاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی با همکاری گروه زبان های خارجی شورای بررسی متون . کتب علوم انسانی و گروه و انجمن علمی دانشجویی زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس نشست علمی برگزار می کند.

کمیته فرهنگ نگاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی با همکاری گروه زبان های خارجی شورای بررسی متون . کتب علوم انسانی و گروه و انجمن علمی دانشجویی زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس نشست علمی برگزار می کند.

ارائه اطلاعات معنایی در فرهنگ ها                                                                                                                                                                                                             

سخنران: سرکار خانم دکتر فریبا قطره، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)                                                                                                                                                           

زمان: دوشنبه 27 آذر ماه 1396 ساعت 15:30 الی 17                                                                                                                                                                                 
مکان : دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه اول، سالن استاد شکویی                                                                                                                                                 

                                                                                                     

27 آذر 1396 / تعداد نمایش : 1028