مقصود علی صادقی گندمانی
دانشیار
  • دکتری: ---
  • کارشناسی‌ارشد: ---
  • کارشناسی: ---
  • آدرس: دانشکده علوم انسانی،گروه تاریخ