زبان روسی


 

گروه زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1379 با 2 عضو هیات علمی ثابت تاسیس و در سال 1380 با پذیرش دانشجو در مقطع كارشناسی ارشد و برای اولین بار در ایران، آغاز به كار نمود. هم اكنون این گروه در مقطع كارشناسی ارشد و دکترا در گرایش آموزش زبان روسی دانشجو می پذیرد. از سال 1380 تا كنون گروه زبان روسی سالانه به طور متوسط 8 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد روزانه اقدام به پذیرش كرده است كه سعی شده همه آنها به موقع از پایان نامه های خود دفاع نمایند. این گروه از سال 1387 در دوره شبانه کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. از سال 1392 با پذیرش دانشجو در مقطع دکترا در گرایش آموزش زبان روسی فعالیت گروه توسعه نموده است.