متن کامل خبر


 
درخشش دانشجویان دانشکده کشاورزی در دومین کنگره بین المللی حشره شناسی

خلاصه خبر: دومین کنگره بین المللی حشره شناسی در تاریخ 13-11شهریور ماه جاری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع درکرج برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده، در دومین کنگره بین المللی حشره شناسی که در تاریخ 13-11شهریور ماه جاری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع درکرج برگزار شد، دو عنوان پایان نامه و رساله از دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان پایان نامه و رساله ی برتر انتخاب و به نفرات برگزیده جوایزی اهدا شد. بر این اساس پایان نامه ی کارشناسی ارشد خانم مهندس نعیمه کرمی پور ورودی سال 1392 گروه حشره شناسی که تحت راهنمایی آقای دکتر محمد مهرآبادی انجام شده بود به عنوان "پایان نامه برتر" و رساله ی دکتری خانم دکتر زهرا تازرونی ورودی سال 1390 گروه حشره شناسی که تحت راهنمایی آقای دکتر علی اصغر طالبی انجام شده بود، به عنوان "رساله برتر" انتخاب و به ایشان جوایزی اهدا شد. روابط عمومی دانشکده، این موفقیت ارزشمند را به ایشان و به گروه علمی حشره شناسی کشاورزی و دانشگاهیان تربیت مدرس، صمیمانه تبریک می گوید. t

19 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 768