•  زبان روسی
    مدیر گروه
    دکتر محبوبه علیاری شوره دلی

آمار و اطلاعات

گروه زبان روسی دانشگاه تربيت مدرس در سال 1379 با 2 عضو هیاأت‌علمی ثابت تاسیس و در سال 1380 با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسی‌ارشد و برای اولين بار در ايران، آغاز به‌كار نمود. هم اكنون اين گروه در مقطع كارشناسی‌ارشد و دکترا در گرايش آموزش زبان روسی دانشجو می‌پذيرد. از سال 1380 تا كنون گروه زبان روسی سالانه به طور متوسط 8 دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد روزانه اقدام به پذيرش كرده است كه سعی شده همه آن‌ها به موقع از پايان‌نامه‌های خود دفاع نمايند. اين گروه از سال 1387 در دوره شبانه کارشناسی‌ارشد سالانه 8 دانشجو می‌پذیرد. از سال 1392 با پذیرش سالانه به طور متوسط 4 دانشجو در مقطع دکترا در گرایش آموزش زبان روسی فعالیت گروه توسعه نموده است. در حال حاضر گروه زبان روسی دانشگاه تربيت مدرس با 5 عضو هیأت‌علمی ثابت دارای 45 دانشجو در مقطع كارشناسی‌ارشد و 20 دانشجو در مقطع دكتری می‌باشد و تاكنون بیش از 100 نفر در مقطع كارشناسی‌ارشد از اين گروه فارغ التحصيل شده‌اند. مديريت گروه زبان روسی دانشگاه تربيت مدرس از بدو تاسیس چنین بوده است : - 1380 تا 1385 : دكتر محمد رضا محمدی - 1385 تا خرداد سال 1391 : دکتر ميريلا احمدی - خرداد 1391 تا مهر 1393 : دكتر آبتين گلكار - مهر 1393 تا کنون : دكتر محمد رضا محمدی