دانشجویان گرامی
ترم تحصیلی تازه را که می‌تواند تازگی و طراوتی یکه در زندگی تحصیلی شما به بار آورد، قدر بدانیم و با پژوهشی هر چند کوچک در کنار آموختن، از آن خاطره‌ای سرشار از معرفت بسازیم.
کتابخانه دانشکده در این راه همراه شما است. به یقین، حضور پر شوق و فراوان شما راه توسعه‌ی این مکان پژوهشی را هموار می‌سازد و شاید در همین ترم پیش رو سالنی هر چند کوچک را از آن خود کند تا کتابخانه معنای کتابخانه را بازتاباند.
رییس کتابخانه دانشکده علوم انسانی
رویا لطافتی

معرفی كتابخانه تخصصی دانشكده علوم انسانی

کتابخانه‌ی علوم انسانی نخستین کتابخانه‌ی دانشگاه تربیت مدرس است که همزمان با شکل‌گیری دانشگاه بنا نهاده شد.
با توجه به اینکه وجود و غنای کتابخانه‌های تخصصی یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه و زمینه‌ساز جریانِ نخبه پروری است، از این‌‌رو کتابخانه‌ی تخصصی دانشکده‌ی علوم انسانی در جهت ارتقا کیفی آموزش و ‌صبغه‌ی پژوهشیِ فزون‌تر، با حمایتِ ریاست محترم دانشکده، طرح توسعه‌ای را در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در پیش رو دارد.
كتابخانه‌ی تخصصی دانشكده‌ی علوم انسانی که تنها کتابخانه‌ی درون دانشکده‌ای دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد، دارنده‌ی مکتوباتِ اندیشه‌ورزان علوم انسانی‌ است و در حال حاضر دارای تعداد 9400 جلد کتاب‌ به زبان فارسی، 4500 جلد کتاب به زبان عربی و 3200 جلد کتاب به زبان‌های دیگر است و در بطنِ کتابخانه، گنجینه‌ بسیار ارزشمندی از نسخه‌های خطی (689 نسخه)و چاپ سنگی (700 نسخه)جای دارد.
ازجمله خدمات دیگرِ کتابخانه‌ی تخصصی دانشکده‌ی علوم انسانی که در جهت تسریع و تسهیل گردشِ دانش طرح‌ریزی شده است، فهرست پیوسته‌ی كتابشناختی با 11.000 پیشینه‌ی قابل جستجو از طریق فضای مجازی است که دربردارنده‌ی کتاب‌های فارسی، عربی و دیگر زبان‌ها است و همچنین برای افزایش توانِ پاسخ به نیاز مراجعه‌کنندگان، با كتابخانه‌ی مرکز دائر‌ه‌المعارف بزرگ اسلامی، قراردادی در جهت تبادل كتاب و ارائه خدماتِ مشترك منعقدشده است.
لازم به ذکر است که استادان و دانشجویان دانشکده‌ی علوم انسانی نیز می‌توانند از حدود 48000 جلد کتابِ مرتبط با رشته‌های این دانشکده، موجود در كتابخانه‌ی مركزی دانشگاه، بهره ببرند.

مقررات عضویت و استفاده از كتابخانه
 • ماده 1- استفاده‌كنندگان
  استفاده از كتابخانه با رعایت مقررات عضویت و سایر شرایط برای دانشجویان مقاطع تحصیلی ارشد و دكتری دانشكده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس مجاز است، سایر استفاده‌كنندگان نیز حسب شرایط عضویت و امانت كتاب می‌توانند به عضویت كتابخانه دانشكده درآیند.
 • ماده 2- اعضاء
  كتابخانه می‌تواند گروه‌های ذیل را به عضویت بپذیرد:
  الف ـ دانشجویان مقاطع ارشد و دكتری دانشكده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
  ب ـ كاركنان دانشگاه
  ج ـ اعضای هیئت‌علمی دانشگاه
  د ـ اساتید و دانشجویان سطوح كارشناسی ارشد و دكتری دانشگاه‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت علوم
  تبصره 1: كتابخانه می‌تواند در موارد خاص با تأیید مسئول كتابخانه متقاضیان معرفی‌شده از طرف سایر سازمان‌ها علمی و نهادها را به عضویت موقت بپذیرد.
  تبصره 2: اعضای انجمن‌های علمی ثبت‌شده كشور با كارت معتبر عضویت در انجمن یا معرفی‌نامه شامل 30% تخفیف ویژه می‌گردد و مبلغ بیست هزار ریال به‌عنوان حق عضویت واریز می‌نمایند.
 • ماده 3- مدارك مورد نیاز برای پذیرش عضویت
  الف ـ دو قطعه عكس و فتوكپی كارت دانشجویی
  ب ـ دو قطعه عكس و فتوكپی كارت شناسایی شاغلین دانشگاه (كاركنان و اعضای هیئت‌علمی)
  ج ـ تكمیل برگه درخواست عضویت و قبول آیین‌نامه استفاده از كتابخانه دانشكده
 • ماده 4- مدت عضویت
  الف ـ دانشجویان
  ب ـ كاركنان و اعضای هیئت‌علمی دانشكده در طول دوره خدمت (اعضای هیئت‌علمی و كاركنان دانشگاه و كاركنان شركتی به هنگام ترك خدمت و تسویه‌حساب با دانشگاه ملزم به تسویه کتاب‌های امانتی با كتابخانه دانشكده می‌باشند)
  ج ـ اعضای حقیقی و حقوقی به مدت یكسال
 • ماده 5- نحوه استفاده از منابع و سایر مقررات
  استفاده از منابع و سایر مقررات
  حسب ضمیمه پیوست این آئین‌نامه در خصوص نوع عضویت، حق عضویت، مدارك لازم عضویت و نحوه امانت كتاب و سایر تعهدات استفاده از كتابخانه در شرایط مقتضی الحاقیه‌های‌ مورد تأیید مسئول كتابخانه دانشکده لازم قابل اجرا می‌باشند.
  تبصره 2: كسانی كه عضو كتابخانه نیستند، می‌توانند با سپردن اصل كارت شناسایی معتبر مدارك مورد نیاز را در محل كتابخانه مطالعه نمایند.
  تبصره 3: امانت‌گیرنده می‌تواند با مراجعه به كتابخانه مدت امانت را حداكثر 2 بار تمدید نماید، مشروط بر اینکه عضو دیگری آن مدرك را در خواست نكرده باشد. زمان اجرای این تبصره حسب اعلام مسئول كتابخانه اعلام خواهد شد.
 • ماده 6- مداركی كه امانت داده نمی‌شود و فقط در سالن مرجع مطالعه می‌شوند
  الف ـ كتب و مدارك خطی، قدیمی (به هیچ‌وجه قابل امانت نمی‌باشند)
  ب ـ مدارك محرمانه
  ج ـ مدارك مرجع مانند دایره المعارف، مجموعه قوانین، اطلس و غیره
  د ـ‌ نشریات ادواری جاری و صحافی شده
  تبصره 4: ارائه خدمات پایان‌نامه و رساله‌ها صرفاً در کتابخانه مرکزی دانشگاه انجام می‌پذیرد و خدمات بیش از یک پایان‌نامه و رساله صرفاً با معرفی‌نامه از استاد راهنما یا مدیر گروه آموزشی در محل كتابخانه مرکزی دانشگاه امکان‌پذیر است .
 • ماده 7- جریمه‌
  در صروت عدم تحویل مدارك در موعد مقرر یا گم كردن و یا ایراد خسارت به مدارك به شرح ذیل اقدام خواهد شد:
  الف ـ برای هر روز تأخیر در بازگرداندن مدارك مبلغ 500 ریال جریمه دریافت می‌شود برای افرادی كه برای بار اول جریمه می‌شوند با درج در كارت عضویت به‌عنوان «جریمه شد» صرفاً 10% كل مبلغ جریمه پرداخت می‌شود.
  واریز جریمه دیرکرد در شماره‌حساب 143180255 بانك تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس و تحویل رسید مربوطه به كتابدار امانت صورت می‌گیرد. (وصول جریمه بصورت نقدی با ثبت مشخصات در فهرست دیركرد مقدور است).
  ب ـ هرگاه مدركی گم شود، امانت گیرنده باید عین مدرك گم‌شده را تهیه نماید و یا بهای آن را به میزان سه برابر نرخ روز بنا به تشخیص مسئول كتابخانه بپردازد. در هر دو صورت بهای آماده‌سازی با نظر كتابخانه از امانت‌گیرنده دریافت خواهد شد.
 • ماده 8- مقررات سالن مرجع كتابخانه
  الف ـ مراجعین به كتابخانه باید قبل از ورود به كتابخانه از قبیل مخزن و سالن مرجع، كیف و وسایل خود را (در قبال کارت دانشجویی به نگهبان دانشکده) در محل مخصوص كمد دانشجویی كه برای این منظور در نظر گرفته شده به مدت یک ساعت قرار دهند. كتابخانه هیچگونه مسئولیتی در قبال نگهداری مدارك، پول و اشیاء قیمتی شخصی مراجعین ندارد.
  تبصره 5: مطالعه آزاد، خارج از محیط كتابخانه دانشكده برای مطالعه کتاب‌های شخصی الزامی است.
 • ماده 9- عضویت و استفاده از كتابخانه منوط به قبول شرایط مربوط مندرج در این مقررات می‌باشد.
 • ماده 10- این آئین‌نامه در 10 ماده پنج تبصره در تاریخ 17/8/1379 در كمیته شورای اداری كتابخانه دانشكده به تصویب رسید و قابل اجرا است.
کتاب‌های تازه
آمار موضوعی کتاب‌ها

تعداد عناوين کتاب‌های فارسي و عربي در كتابخانه دانشكده علوم انساني به تفكيك موضوع براساس رده بندي كنگره امريكا عبارتند از:

 • 3088 عنوان كتاب در زمينه دين، فلسفه، فلسفه اسلامي و روانشناسي
 • 1147 عنوان كتاب در زمينه تاريخ و تاريخ ايران
 • 1368 عنوان كتاب در زمينه علوم اجتماعي ، مديريت و اقتصاد
 • 1379 عنوان كتاب در زمينه زبان و ادبيات فارسي
 • 696 عنوان در زمينه زبان و ادبيات عرب
 • 603 عنوان كتاب در زمينه حقوق
 • 356 عنوان كتاب در زمينه علوم كتابداري و اطلاع رساني
 • 351 عنوان كتاب در زمينه علوم سياسي
 • 324 عنوان كتاب در زمينه آموزش و پرورش
 • 166 عنوان كتاب در زمينه جغرافيا
 • 860 عنوان كتاب در زمينه علوم، هنر و ساير رشته‌ها
ارتباط با ما
 • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، دانشكده علوم انسانی، طبقه 1-
 • صندوق پستی: 14115-139
 • تلفن: 82883621
 • دورنگار: 82883617