مجید پیوندی

مجید پیوندی

رئیس امور اداری و مسئول حوزه ریاست
82883601
m.peyvandi@modares.ac.ir
سیدحسن حسنی

سیدحسن حسنی

رئیس اداره پژوهش
82883671
hasan.hasani@modares.ac.ir
علی اکبر حسینی زاده

علی اکبر حسینی زاده

رئیس اداره اموزش
82883660
hoseinizadeh@modares.ac.ir
آناهیتا ابراهیمی
آناهیتا ابراهیمی

کارشناس امور برنامه های تحصیلی

82883632
a-ebrahimi@modares.ac.ir
مهدی اصالتی
مهدی اصالتی

کارپرداز و امین اموال

82883683
esalati@modares.ac.ir
زهرا امیری
زهرا امیری

کارشناس امور ثبت‌نام، پذیرش و تمدید، کارشناس کروه دروس مدرسی

82883643
z.amiri@modares.ac.ir
زهرا بهار
زهرا بهار

مسئول کتابخانه

82883621
z.bahar@modares.ac.ir
فاطمه بهنودی
فاطمه بهنودی

کارشناس فارغ‌التحصیلان

82883632
behnoodi@modares.ac.ir
محسن حبیبی
محسن حبیبی

مسئول امور سالن ها وکلاس ها، کارشناس امور امتحانات

82883635
mohsen.habibi@modares.ac.ir
معصومه دارابی
معصومه دارابی

کارشناس گروههای روانشناسی، مطالعات زنان، جامعه شناسی

82884616
m.darabi@modares.ac.ir
امیررضا  رستم پور
امیررضا رستم پور

کارشناس گروه باستانشناسی و کارمند دفتر ریاست

82883605
a.rostampour@modares.ac.ir
عطاالله رضایی
عطاالله رضایی

ارسال مراسلات

82883635
ایوب شاملو
ایوب شاملو

خدمات دفتر ریاست

82883605
ناهید شریفی هشتجین
ناهید شریفی هشتجین

کارشناس گروههای علوم سیاسی، سنجش از دور، تاریخ، علوم قرآنی

82883648
n.sharifi@modares.ac.ir
محمد علیزاده
محمد علیزاده

کارشناس گروههای جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، جغرافیای سیاسی

82884679
صنم علیلو
صنم علیلو

کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی، کارشناس مرکز آموزش زبان فارسی

82883648
s.alilou@modares.ac.ir
بی بی زهره غیاثی شهری
بی بی زهره غیاثی شهری

کارشناس پژوهش (ارشد)

82883662
z.ghiasi@modares.ac.ir
پوراندخت  فرزاد
پوراندخت فرزاد

کارشناس کتابخانه

82883621
p_farzad@modares.ac.ir
حسین قدسی
حسین قدسی

کارشناس گروههای زبان فرانسه، زبان روسی، زبان انگلیسی، زبانشناسی

82883669
ghodsi@modares.ac.ir
سمیه کوهی لای
سمیه کوهی لای

کارشناس دفتر ارتقا،نظارت ارزیابی و بهینه‌سازی عملکرد

82883633
s.koohi@modares.ac.ir
سپیده محمدی جوزانی
سپیده محمدی جوزانی

کارشناس خدمات پژوهشی (دکتری)

82883644
sepidehmohammadi@modares.ac.ir
 لادن مهدیانی
لادن مهدیانی

کارشناس مسئول رایانه

82884676
l.mahdiani@modares.ac.ir
سیده فاطمه هاشمی
سیده فاطمه هاشمی

کارشناس گروههای روابط بین الملل، فلسفه، تربیت بدنی، علوم تربیتی

82884692
sf.hashemi@modares.ac.ir