فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری دکتری 7
فرم انتخاب طرح پژوهشی برتر مشترک 13
فرم پيشهاد/ايده SBDC مشترک 6
فرم طرح جامع SBDC مشترک 6
فرم پيشرفت پروژه SBDC مشترک 1
فرم پيشنهاد پروژه به مركز صنايع نوين ( فرم شماره 1) مشترک 5
فرم پيشنهاد پروژه به مركز صنايع نوين ( فرم شماره 2) مشترک 3
فرم پرداخت به اعضاي تيم پژوهشي مشترک 4
فرم مربوط به تکمیل اطلاعات مشترک 6
فرم ارائه پیشنهاد مشترک 23
نمونه قرارداد مشترک 10
فرم ارائه پیشنهاد مشترک 14
آئین‌نامه اجرایی مشترک 11
فرم داوري ايده پردازي دانشجويي در دانشگاه مشترک 4
فراخوان ايده پردازي دانشجويي در سال 1390 مشترک 0
فرم نمونه قرارداد داخلي بين دانشگاه و اعضاي هيات علمي هیات علمی 7