متن کامل خبر


 
تشکیل کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی

خلاصه خبر: بیستمین و دومین جلسه کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی در روز شنبه مورخ 2 آذر در سالن رواق اندیشه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشکیل شد.

اعطای مجوز به نشریه الکترونیکی«ممتد»، ابلاغ تغییر مدیرمسئول و سردبیر نشریات «دام گر»، «تاریخ نو»، «مکابیو»، «آوای سلامت» و تغییر مدیر مسئول نشریه «افق روستا» و سردبیر نشریه «آذر» از مصوبات این جلسه بود.

همچنین در این جلسه اعضای کارگروه با تغییر ترتیب انتشار نشریه «آذر» از گاهنامه به دو هفته‌نامه و نشریه «نوید» از فصلنامه به دوفصلنامه موافقت کردند.

10 آذر 1398 / تعداد نمایش : 177